اخذ نمایندگی

  1. صفحه نخست
  2. اخذ نمایندگی
  • گروه صنعتی تولیدی توسعه معادن در راستای گسترش کارآفرینی در استان تهران و سایر استانهای کشور نسبت به پذیرش نمایندگی اقدام می نماید.
  • اطلاعات اولیه مشتری جهت بررسی امکان اعطای نمایندگی:
  • جدا کننده بخش

  • مشخصات دفتر:
فهرست
Need Help? Chat with us